Deklaracja poufności

Zakres

Niniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności dotyczy informacji, w tym informacji osobowych zbieranych o użytkownikach (zwanymi dalej: "użytkownicy") strony www.rekomendujcie.pl i fanpage Rekomendujcie (zwanymi dalej: "Stroną" i "fanpage") przez firmę Streetcom Polska Sp. z o.o.. Jako dane osobowe należy rozumieć informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie użytkownika strony i fanpage, bądź dotyczą użytkownika Strony i fanpage o ustalonej już tożsamości.
Niektóre programy firmy Streetcom Polska Sp. z o.o. mogą zawierać odsyłacze do witryn nienależących do Streetcom Polska Sp. z o.o.. Firma Streetcom Polska Sp. z o. o. nie odpowiada za politykę poufności, obowiązującą na takich witrynach. Zalecamy zapoznanie się z polityką zachowania poufności każdej odwiedzanej witryny.
Niniejsza deklaracja dotyczy informacji, w tym danych osobowych użytkowników zbieranych przez firmę Streetcom Polska Sp. z o.o..


Zbierane informacje


Zbieramy informacje o użytkownikach, czerpiąc z różnych źródeł, w tym:

 • Informacje udostępniane nam bezpośrednio przez użytkowników.
 • Informacje o użytkownikach zbierane, gdy odwiedzają naszą witrynę, korzystają z naszych usług lub oglądają nasze reklamy w Internecie.
 • Informacje o użytkownikach ze źródeł dostępnych komercyjnie.
 • Wszystkie informacje zgromadzone o użytkowniku możemy połączyć w celu dostosowania przekazów przeznaczonych dla danego użytkownika oraz opracowania komunikatu oraz zaplanowania kampanii marketingu szeptanego.


Informacje udostępniane nam bezpośrednio przez użytkowników:


Zbieramy informacje bezpośrednio od użytkowników, gdy postanowią wziąć udział w naszych kampaniach lub programach bądź w inny sposób bezpośrednio przekazują nam informacje. Poniżej podajemy przykłady informacji, które możemy zbierać bezpośrednio od użytkowników:

 • adres poczty elektronicznej,
 • nazwa użytkownika i hasło,
 • inne informacje o użytkowniku i jego rodzinie, na przykład – płeć lub preferencje dotyczące używania produktów i/lub inne zachowania konsumenckie,
 • dane demograficzne,
 • dane kontaktowe znajomych, z którymi powinniśmy się skontaktować, według użytkownika gdy użytkownik dostarczy nam dane, które są niezbędne do wysłania wiadomości do polecanego znajomego, wykorzystamy takie dane wyłącznie do wysłania wiadomości, o którą użytkownik poprosił.


Wykorzystanie / Udostępnianie informacji

 

 • Zebrane informacje wykorzystujemy do dostarczenia klientom wymaganych produktów i usług, do informowania o naszych kampaniach i usługach oferowanych przez firmę Streetcom Polska Sp. z o.o. oraz do zarządzania naszą witryną.
 • Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim dla ich celów marketingowych, chyba że zwróciliśmy się z taką prośbą i uzyskaliśmy na to wyraźną zgodę.


Poniżej podajemy przykłady sposobów, w jakie możemy wykorzystać informacje zbierane o użytkownikach:

 

 • zapisywanie użytkowników do udziału w konkursach, programach, o które poproszą,
 • świadczenie innych usług, jakie zaproponowaliśmy użytkownikom,
 • tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników,
 • ochrona przed ewentualnymi oszukańczymi transakcjami lub kradzieżą tożsamości,
 • tam, gdzie prawo na to zezwala, dostarczamy użytkownikom, drogą pocztową, niestandardowe, niezamówione oferty i informacje o produktach i usługach firmy Streetcom Polska Sp. z o.o.,
 • opracowywanie i dostarczanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników,
 • analizowanie wykorzystywania naszych produktów, usług i witryn internetowych przez użytkowników,
 • uzyskanie wiedzy, w jaki sposób użytkownicy dotarli do naszej witryny internetowej,
 • egzekwowanie przestrzegania naszych warunków umów oraz do innego sposobu zarządzania naszą firmą.


Dane osobowe użytkowników możemy udostępniać:

 

 • naszym podwykonawcom zewnętrznym, w tym takim, którzy w imieniu firmy Streetcom Sp. z o.o. świadczą usługi związane z daną kampanią,
 • w celu obrony i ochrony praw i majątku firmy Streetcom Polska Sp. z o.o. (włącznie z egzekwowaniem przestrzegania naszych warunków umów),
 • gdy jest to wymagane przez prawo i / lub organy państwowe.

Usługodawcy zewnętrzni. W świadczeniu różnorodnych usług, polegamy na usługodawcach zewnętrznych, którzy je realizują w naszym imieniu. Takie nasze postępowanie może spowodować, że będziemy musieli udostępniać im dane osobowe użytkowników. Prosimy pamiętać że usługodawcom przekazujemy wyłącznie takie dane osobowe, których potrzebują do świadczenia swoich usług i wymagamy od nich ochrony tych danych oraz niewykorzystywania ich dla innych celów.


Materiały utworzone przez użytkowników


W niektórych witrynach internetowych firmy Streetcom Polska Sp. z o. o. użytkownicy mogą wysyłać własne materiały konkursowe, w blogach, filmy video oraz mogą korzystać z innych funkcji. Prosimy pamiętać, że wszelkie informacje ujawnione przez użytkowników stają się informacjami znanymi publicznie i należy zachować ostrożność decydując się na ujawnienie swoich danych osobowych, informacji finansowych lub innych. Firma Streetcom Polska Sp. z o. o. nie może zapobiegać wykorzystywaniu takich informacji w sposób, który może naruszać zapisy niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności, prawo lub prywatność i bezpieczeństwo użytkowników i nie jest odpowiedzialna za wyniki zamieszczania takich informacji w swoich witrynach.


Możliwość wyboru


Korzystając z niniejszej deklaracji zachowania poufności użytkownicy mogą wycofać zgodę na dalsze otrzymywanie wiadomości promocyjnych pocztą elektroniczną lub w przesyłkach firmy Streetcom Polska Sp. z o.o.. Czynimy starania, aby dane osobowe użytkowników były dokładne. Użytkownicy mogą przejrzeć, korygować lub aktualizować swoje dane kontaktowe przekazane do firmy Streetcom Polska Sp. z o. o..


Bezpieczeństwo informacji


Jesteśmy zdecydowani zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Stosujemy odpowiednie techniczne, administracyjne i fizyczne procedury, chroniące dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem i zmianami.
Ograniczamy dostęp do takich informacji do osób, które potrzebują ich w celach biznesowych. Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez uzasadniony, wymagany okres czasu.
Gdy przekazujemy dane osobowe użytkowników naszym usługodawcom zewnętrznym, wymagamy od nich ochrony takich danych i niewykorzystywania ich do żadnych innych celów.


Ważne informacje

 

 • We współpracy z użytkownikami Strony i fanpage firma Streetcom Polska Sp. z o.o. dąży do uczciwego rozpatrywania wszelkich skarg lub problemów związanych z ochroną prywatności.
 • Firma Streetcom Polska Sp. z o.o. przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w danym kraju.
 • Współpracujemy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się ochroną danych, jeśli uważają one, że wystąpił problem dotyczący ochrony prywatności.


Kontakt z nami


Aby zadać nam pytanie prosimy wysłać wiadomość mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.


Zmiany w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu poufności


Gdy niniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności zostanie zaktualizowane, zamieścimy wprowadzone zmiany oraz datę ich wejścia w życie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek znaczące zmiany w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu prywatności, zawiadomimy o tym użytkowników wysyłając wiadomość e-mail na najnowszy podany nam adres lub umieszczając w tej witrynie informację o zmianach